Nejčastější dotazy

Základní informace o programu

Je tento program k dispozici ve všech zemích?

Program je dostupný v následujících zemích. Není-li vaše země v seznamu uvedena, neváhejte přesto využívat naše veřejné materiály a doporučovat svým zákazníkům službu G Suite, vyhovuje-li jejich potřebám.

Které služby mohu prodávat?

Když se stanete oficiálním partnerem G Suite, budete moci prodávat službu G Suite a službu G Suite Business, která navíc zahrnuje neomezené úložiště Disku, Sejf a službu Google Messaging Encryption.

Do kterých segmentů mohu prodávat?

Partneři G Suite mohou poskytovat své služby komerčním společnostem do 750 zaměstnanců a vzdělávacím institucím. Pokud má váš potenciální zákazník více než 750 zaměstnanců nebo pokud se jedná o vládní instituci, obraťte se na svého manažera prodejních kanálů. V takovém případě je totiž nutné získat speciální souhlas společnosti Google.

Používáte systém registrace příležitostí?

Ano. Jakmile jsou partneři autorizovaní, mohou se u nás zaregistrovat pro získání slev. Nicméně zákazníci si vždy mohou vybrat partnera, s kterým budou spolupracovat.

Role partnera služby G Suite

Proč Google potřebuje pro službu G Suite partnery?

Partneři hrají klíčovou roli při poskytování našich služeb zákazníkům a umožňují nám vyhovět požadavkům zákazníků po celém světě. Spoléháme na to, že naši partneři budou zdrojem 1) odbornosti a dobrých vztahů s lokálními zákazníky, 2) zákaznické péče na míru a 3) celé řady doplňkových služeb.

Jaké jsou výhody nákupu prostřednictvím partnera?

Partneři poskytují základní služby, které zákazníkům umožní službu G Suite plně využívat a pomohou jim s jejím počátečním nastavením, migrací, přizpůsobením a průběžným užíváním.

Jak si mohu být jistý, že mi Google nevezme mé zákazníky?

Celý náš program je navržen tak, aby naši partneři měli nad svými vztahy se zákazníky kontrolu od fakturace a tvorby cen až po podporu, přizpůsobené služby a komunikaci. Naším cílem je vybudovat nejlepší službu ve své kategorii a umožnit tak i našim partnerům poskytovat svým zákazníkům to nejlepší.

Musím službou G Suite nahradit všechny stávající aplikace mých zákazníků?

Ne. G Suite obsahuje modulární sadu služeb, které jsou navrženy tak, aby fungovaly společně nebo samostatně s jinými aplikacemi a systémy. Naše služby jsou kompatibilní s oblíbenými systémy společnosti Microsoft® a dalších společností.

Postavte svoji firmu na službě G Suite

Jak mohu vydělat, když je služba G Suite tak cenově dostupná?

Přechod ke cloudu často znamená snížení absolutních marží u licencí. Zvyšuje se však význam partnerských služeb, jako jsou např. konzultace, migrace dat a řízení změn. Díky nižším nákladům na licence mají zákazníci větší rozpočet na partnerské služby a partneři zase mají celkově nižší poskytovací náklady.

Musím na počátku provést nějakou nákladnou investici?

Ne. Vaše investice do služby G Suite se může měnit a přizpůsobovat požadavkům a možnostem zákazníků. Očekáváme ale, že partneři zpočátku sami investují svůj čas, aby se se službou seznámili a vyškolili se v prodeji. Pokud se rozhodnete zautomatizovat objednávání pomocí našeho rozhraní G Suite Partner API, bude třeba investovat také do vývoje.

Jak mám provést úvodní zaškolení svých zaměstnanců?

Školicí materiály pro prodej, implementaci a podporu naleznete zde.

Jak se změní způsob fakturace, když se stanu partnerem?

Licence pro své zákazníky spravujete přímo ve své konzoli partnera. Svému zákazníkovi také předkládáte vyúčtování poskytovaných služeb, protože společnost Google vašim zákazníkům vyúčtování neposkytuje. Nabízíme jak možnost platby předem (jednorázová platba), tak pravidelné fakturace na konci období (měsíčně). Za každou licenci přidanou do vaší konzole vám naúčtujeme sníženou sazbu podle nastavení fakturace, jak je na konci měsíce nastavené. Platit můžete platební kartou nebo převodem z účtu.

Kde si mohu stáhnou smluvní podmínky své smlouvy?

Pokud jste přijali podmínky pro partnery a jste autorizováni, můžete si smlouvu stáhnout v konzoli partnera. Po přijetí podmínek si partnerskou smlouvu také můžete kdykoli stáhnout kliknutím na odkaz Smluvní podmínky, který najdete v konzoli dole na jakékoli stránce.

Úrovně služeb a podpora

Kdo poskytuje podporu koncovým zákazníkům?

Přestože to není povinností partnera, doporučujeme, aby svým zákazníkům poskytovali základní podporu v rámci celkového balíčku nabízených služeb. Odkaz na podporu, který se nachází na administrátorském ovládacím panelu vašeho zákazníka, může dokonce obsahovat vaše kontaktní informace.

Jakou podporu mohu získat jako partner?

Po využití dostupných online zdrojů se mohou partneři, kteří potřebují ještě další podporu, obrátit na tým podpory služby G Suite. Navíc se na tým podpory služby G Suite mohou kdykoliv obrátit i v případě technických problémů. Tuto přímou podporu však Google nebude poskytovat koncovým uživatelům, protože právě toto je servisní příležitost pro naše partnery.

Google je poskytovatelem služby. Jak tedy fungují smlouvy SLA týkající se kvality poskytovaných služeb?

Existuje několik hlavních smluv uzavíraných mezi společností Google, partnerem a zákazníkem, které se týkají úrovně poskytovaných služeb.

  • Google a partner: Ve smlouvě pro partnery mezi společností Google a partnerem jsou definovány vzájemné závazky související s distribucí.Dále jsou zde definovány závazky týkající se podpory, které na sebe společnost Google bere v souvislosti s partnerovým používáním konzole partnera.
  • Partner a zákazník: Partner podepíše smlouvu se zákazníkem, v níž jsou definovány platební podmínky a veškeré další podmínky nebo doplňkové služby související se službou G Suite.
  • Google a zákazník: Jakmile partner poskytne novému zákazníkovi účty, musí zákazník přijmout smluvní podmínky, které mezi společností Google a zákazníkem zakládají smluvní vztah. Smluvní podmínky definují podmínky, za kterých společnost Google poskytuje službu, chrání osobní údaje zákazníka a zajišťuje dodržování zásad přijatelného užívání (žádný spam, pornografie, porušování autorských práv atd.). V rámci smluvních podmínek společnost Google poskytuje smlouvu o úrovni poskytovaných služeb zaručující dostupnost služby G Suite a dále opatření pro případ jejího porušení, která zahrnují určitý počet dalších servisních dnů. Jestliže jsou zákazníkovi poskytovány služby partnerem, poskytne tato opatření (další servisní dny) zákazníkovi partner. (Google poskytne další servisní dny partnerovi a ten je povinen převést je zákazníkovi.) Součástí smluvních podmínek jsou také pokyny k poskytování služeb technické podpory, v nichž jsou definovány povinnosti společnosti Google vůči administrátorům IT zákazníků služby G Suite.

Pokyny pro kontrolu kredibility

Proč Google potřebuje provést kontrolu kredibility?

Náš program pro partnery je navržen tak, aby vztah s klientem byl v kompetenci partnera a společnost Google účtovala poplatky za služby partnerovi. Nastanou-li ve finančních vztazích mezi společností Google a partnerem problémy, může se to negativně odrazit i na kvalitě služeb poskytovaných zákazníkovi. Abychom pravděpodobnost vzniku těchto komplikací minimalizovali, je nutné, aby každý žadatel o partnerství před schválením získal nabídku společnosti Google ohledně podmínek hrazení pohledávek.

Jaké jsou požadavky kontroly kredibility?

  1. Vaše firma musí být legálně registrována a mít prokazatelnou platební a úvěrovou historii.
  2. V závislosti na zemi, kde je vaše firma registrovaná, jsou vyžadovány různé informace o registraci vaší firmy: Severní Amerika a většina evropských zemí: Stačí číslo, pod kterým je firma vedena v databázi společnosti Dun & Bradstreet. Pokud toto číslo nemáte, podívejte se do části „Všechny ostatní regiony“. Všechny ostatní regiony: Pokud číslo firmy v databázi společnosti Dun & Bradstreet není k dispozici, bude požadována naskenovaná kopie dokumentu potvrzujícího registraci vaší firmy, jako je např. potvrzení o registraci firmy nebo výpis z obchodního rejstříku (případně obdobný dokument platný ve vaší jurisdikci), s příslušným úředním razítkem a vaší registrovanou adresou. Pokud daný dokument není v angličtině, dodejte také jednoduchý překlad pro následující informace: 1. Registrovaný název firmy 2. Registrovaná adresa firmy 3. Registrační číslo firmy 4. Datum registrace firmy.

Co když jsem fyzická osoba?

Pokud jste fyzická osoba a splňujete výše uvedené požadavky, vaše kredibilita bude zkontrolována bez potíží. Jedině vlastníci, kteří nemají podnik řádně zapsaný v obchodním rejstříku nebo kteří obchodují pod vlastním jménem, pseudonymem nebo fiktivním jménem, neprojdou kontrolou kredibility společnosti Google.

Jak dlouho trvá kontrola kredibility?

Kontrola kredibility může trvat 3–7 dní v závislosti na tom, zda je pro vaši zemi třeba dodat další dokumentaci (zde se můžete podívat, pro které země je vyžadována další dokumentace).