Program stvořený pro cloud. Zapojte se.

Co získám?

Sleva pro partnery

Partneři mají 20% slevu z katalogových cen pro daný rok. Sleva se vztahuje na všechny služby, které lze prodávat přes konzoli partnera.

Konzole partnera

Konzole partnera umožňuje partnerům centrálně vytvářet a spravovat všechny uživatelské účty, řídit objednávání napříč jednotkami SKU, zobrazit historii objednávek a faktur, zpracovávat fakturaci a řešit případy podpory přímo s konkrétními zákazníky.

Školení

Partnerům jsou k dispozici školení v oblasti prodeje, marketingu a implementace, určená technickým specialistům i ostatním pracovníkům.

Nástroje

Partneři získají přístup do služby Google Cloud Connect. V tomto exkluzivním portálu najdou často aktualizované prodejní nástroje a materiály pro marketing a implementaci služeb, včetně materiálů určených pro konkrétní regiony.

Budování značky

Partneři obdrží oficiální odznak partnera G Suite, který mohou používat v materiálech pro podporu prodeje a v marketingových materiálech. Zároveň budou uvedeni v Adresáři partnerů, který mají k dispozici potenciální zákazníci z celého světa.

Podpora prodejního kanálu

Po přihlášení do programu je každému partnerovi poskytována podpora ve všech směrech, od prvních kroků v programu až k řešení zákaznických potíží.

Co se ode mne očekává?

Nacházení nových zákazníků

Důležitou součástí budování úspěšného podnikání s G Suite je oslovování potenciálních zákazníků a aktivní práce s nimi, k čemuž můžete využít svých odborných zkušeností a kontaktů a rozšířit tak stávající obchodní vztahy.

Poskytujte služby

Vystupte z řady. Poskytněte svým zákazníkům řešení, která jim přinesou jedinečnou hodnotu. Mohou to být konzultace, implementace, školení, podpora, integrace dodavatelů, správa zabezpečení, správa mobilních zařízení a mnoho dalších.

Správa fakturací a cen

Partneři mají plnou pravomoc nad řízením vztahů se svými zákazníky, včetně správy fakturace a cen. Naše společnost fakturuje přímo pouze partnerům. Poskytujeme tak partnerům flexibilitu potřebnou k tomu, aby svým zákazníkům připravili balíčky s využitím dalších nabízených produktů a služeb.

Rozvíjejte své podnikání se službou G Suite

Staňte se prémiovým partnerem Google Apps

Když se stanete prémiovým partnerem pro službu G Suite, získáte mnoho dalších výhod, včetně většího zapojení, zviditelnění a exkluzivních prodejních a marketingových příležitostí. Tato úroveň partnerství vyžaduje, aby partner prokázal svou kompetenci v poskytování služby G Suite prostřednictvím těchto ukazatelů: dlouhodobý úspěch u zákazníků, investování do certifikovaných specialistů a existence společného marketingu.

Získejte certifikaci

Certifikační program služby G Suite je určen partnerům G Suite za účelem získání certifikace pro prodej a implementaci řešení. Specialisté, kteří úspěšně složí zkoušku, obdrží odznak a certifikát. Zkouška G Suite Sales Specialist představuje osvědčení pro odborné prodejce, kteří prokážou dovednosti a znalosti potřebné k prodeji služby G Suite. Složení zkoušky G Suite Certified Deployment Specialist pak zajišťuje certifikaci IT odborníkům, kteří prokážou klíčové dovednosti a znalosti nezbytné k implementaci, konfiguraci a migraci na G Suite. Další informace o certifikačním programu služby G Suite naleznete zde.

Rozšiřte nabídku

Poprodejní aktivity a podpora jsou jádrem role partnera. Cílem je zajistit, aby si zákazník osvojil implementované služby, a hledat možnosti, jak stávající řešení vylepšit rozšířením o nejnovější špičková řešení Google (např. o Sejf Google, Disk Google, Chromebooky nebo Chromebox pro videokonference).

Jak se stanu partnerem?

Zapojte se do programu

Pokud se chcete do programu zapojit, budete se muset přihlásit pomocí účtu G Suite, který má alespoň jednu licenci. Pokud ještě účet G Suite nemáte, budete si ho nejprve muset koupit.

Kvalifikujte se do programu

Pokud chcete splnit podmínky partnerského programu, je nezbytné, abyste prodali a spustili minimálně 100 placených účtů pro koncové uživatele v jedné společnosti nebo celkově v různých společnostech. Tyto licence budete muset zakoupit jménem zákazníků přímo na adrese https://gsuite.google.com/, nebo můžete zákazníky požádat, aby vám příslušné údaje poskytli. Jakmile ve druhém kroku přihlašovacího procesu zaregistrujete aspoň 100 placených účtů pro koncové uživatele, zahájíme poslední krok, kterým bude kontrola kredibility.

Kontrola platební a úvěrové historie

Jakmile vaše společnost splní podmínky zařazení do programu, provedeme kontrolu kredibility vaší společnosti. Pokud vaše společnost sídlí v tichomořské části Asie nebo latinskoamerických zemích, pravděpodobně se na vás v souvislosti s kontrolou kredibility obrátíme s žádostí o poskytnutí další dokumentace. To může trvat zhruba 5–7 dní. Po úspěšné kontrole kredibility vám nabídneme oficiální, právně závaznou smlouvu pro partnery. Další podrobnosti o kontrole kredibility naleznete v pokynech.