Smlouva o používání služby G Suite pro vzdělávání (online)

Tato smlouva o používání služby G Suite pro vzdělávání (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi společností Google Inc. (dále jen „Google“) a zákazníkem stanoveným v dokumentu objednávky (dále jen „zákazník“). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy zákazník klikne na tlačítko „Souhlasím“ níže, případně dnem, kdy je smlouva spolupodepsána (dále jen „datum účinnosti“). Pokud podmínky přijímáte jménem zákazníka, tímto stvrzujete a zaručujete, že: (i) jste v plném rozsahu oprávněni vázat svého zaměstnavatele nebo jiný příslušný subjekt těmito smluvními podmínkami, (ii) jste si přečetli tuto smlouvu a porozuměli jí a (iii) s touto smlouvou jménem strany, kterou zastupujete, souhlasíte. Pokud nejste v plném rozsahu oprávněni zákazníka zavazovat, neklikejte prosím na tlačítko „Souhlasím“ (případně nepodepisujte tuto smlouvu). Tato smlouva upravuje přístup zákazníka ke službám a jejich používání a její právní účinky nastávají k datu účinnosti.